7 تکنیک برای جلوگیری از احساس باخت در فرزندان

  گاهی در برخی کودکان وقتی حس بازنده شدن میکنند و اینکه نتوانسته اند برنده باشند حس خشم میکنند و رفتارهای نامناسبی از جمله خشمگین شدن را دارند. برای بچه ها مبارزه برای حفظ نگرش مثبت در حالی که باختن در بازی مورد علاقه شان، رایج است. اما اگر فرزند شما دچارنوسانات خلقی زودگذر شود، …

7 تکنیک برای جلوگیری از احساس باخت در فرزندان ادامه »