چطور یک دل شکسته را التیام بخشیم؟

    در این زمینه پژوهش ها به ما 5 پیشنهاد ارائه داده اند : بازسازی خود. شواهد نشان می دهد که عشق باعث رشد شخصی در فرد میشود ، همان طور که دو نفر در یک رابطه زمان های زیادی را با هم می گذرانند و زندگی شان در هم تنیده میشود جای تعجب …

چطور یک دل شکسته را التیام بخشیم؟ ادامه »