تحت کنترل نگه داشتن احساسات  با نوروفیدبک – مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران

تحت کنترل نگه داشتن احساسات  با نوروفیدبک – مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران کودکی و بزرگسالی سنین تغییرات مداوم و تجربیات مهم است. در بعضی اوقات ، وزن هیجانی می تواند دشوار باشد و ممکن است در بزرگسالی به مشکلات روانی منجر شود. نوروفیدبک روشی است که به افراد کمک می کند تا فعالیتهای مغزی …

تحت کنترل نگه داشتن احساسات  با نوروفیدبک – مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران ادامه »