رابطه منطقی میان بیماری دیمنشیا و اضطراب و استرس بیمار گونه

حتی تصور اینکه به بیماری دیمنشیا ( زوال عقل یا از دست دادن مشاعر) دچار شویم بسیار وحشتناک و آزار دهنده است. این بدترین اتفاقی ست که ممکن است برای هرکسی رخ دهد—زمانی که ذهن تحلیل می رود و تماس آن با محیط خارجی و زندگی واقعی از دست می رود. ما افراد بسیاری را …

رابطه منطقی میان بیماری دیمنشیا و اضطراب و استرس بیمار گونه ادامه »