علل بی خوابی ؟؟؟

علت های روانپزشکی  بی خوابی : چه کسی مبتلا به بی خوابی است : کسی که کمتر از ۴-۵ ساعت در شبانه روز می خوابد کسی که ساعت ها طول می‌کشد تا به خواب رود . کسی که هشت ساعت در شبانه روزمبخوابد ولی روز بعد خواب آلوده و بی نشاط است  یا کسانیکه بارها …

علل بی خوابی ؟؟؟ ادامه »