اثرات کم خوابی مزمن در خانم ها

یک شب بی خوابی باعث بروز افسردگی زیادی در روز بعد نمی شود، اما طبق بررسی های انجام شده، کم خوابی مزمن با بروز افسردگی در خانم های جوان ارتباط دارد. به طور کل کم خوابی و خواب بی کیفیت باعث بروز بدخلقی می شود که این شرایط نیز به نوبه خود به بدخوابی منجر …

اثرات کم خوابی مزمن در خانم ها ادامه »