چرا با تغییر جای خواب دچار بی خوابی می شوید؟

محققان می گویند علت اینکه پس تغییر مکان خواب، فرد دچار بی خوابی می شود این است که بخشی از مغز به خاطر پیشگیری از خطرات احتمالی هوشیار می ماند. افرادی که به طور مکرر سفر می کنند، به درستی می دانند که خوابیدن و استراحت در یک مکان جدید کار دشواری است. این مشکل …

چرا با تغییر جای خواب دچار بی خوابی می شوید؟ ادامه »