تفاوت بی اشتهایی با بی اشتهایی عصبی

نباید بی اشتهایی  با بی اشتهایی عصبی اشتباه گرفته شود.  بی اشتهایی و از دست دادن اشتها، از دست دادن علاقه به مواد غذایی است. بی اشتهایی عصبی یک بیماری ذهنی جدی است ،بیماران علاقه شان به مواد غذایی را از دست نمی دهند بلکه عمدا مصرف نمی کنند و یک ترس غیر منطقی برای …

تفاوت بی اشتهایی با بی اشتهایی عصبی ادامه »