مداخله های رفتاری موثر در کنترل و مهار پرش عضله در کودکان مبتلا به سندرم تورت

درمان تيك (زنش غير ارادى عضلات به ويژه در صورت و گردن ) مرتبط با بیماری سندروم تورت یک رفتار درمانی جامع بسیار نتیجه بخش تر از کمک درمانی های اولیه و آموزش در کمک به درمان کودکان مبتلا به سندروم تورت است تا به راحتی بتوانند تیک های رفتاری خود را کنترل کنند. افرادی …

مداخله های رفتاری موثر در کنترل و مهار پرش عضله در کودکان مبتلا به سندرم تورت ادامه »