راهنمایی های فیزیوتراپیست ها به افراد مبتلا به زانو درد

زانو درد به دلیل بیماری یا مصدومیت اتفاق می افتد. مهمترین بیماری که بر روی زانوها تاثیر می گذارد، آرتروز می باشد. آسیب های زانو در نتیجه ی یک ضربه ی مستقیم یا حرکت ناگهانی در زانو به وجود می آید که باعث می شود زانو در حالتی خارج از حرکات طبیعی خود قرار گیرد. …

راهنمایی های فیزیوتراپیست ها به افراد مبتلا به زانو درد ادامه »