داروهایی که در سالخوردگان تولید افسردگی می کنند چیست؟

  – رده ای از آرام بخش ها بنام بنزودیازپین ها که بر اثر مصرف زیاد تولید علائم افسردگی می کنند. – پروپرانولول و دیگر مسدود کنندگان بتا که برای درمان بیماری قلبی است افسردگی تولید می کند. – سایمتدین- رانیتیدین و داروهای دیگری که نیاز برای درمان زخم معده خصوصا مبتلایان بیماریهای کلیه برای …

داروهایی که در سالخوردگان تولید افسردگی می کنند چیست؟ ادامه »