چگونه با کمر درد مزمن ورزش کنیم؟

ورزش واقعا می تواند باعث کاهش کمر درد مزمن شود زمانی که عضلات پشت را تقویت می کند، جریان خون را به سمت دیسک افزایش می دهد و می تواند از افزایش وزن را کنترل کند که باعث تشدید درد کمر می شود. 1.ورزش مناسبی را انتخاب کنید که باعث بدتر شدن پشت شما نشود.به …

چگونه با کمر درد مزمن ورزش کنیم؟ ادامه »