ارتباط بین خواب آلودگی روزانه و کمبود ویتامین

بله! کمبود بعضی ویتامین ها با خواب آلودگی روزانه ارتباط دارند! کمبود  ویتامین دی (Vit D) یکی از کمبودهای شایع ویتامینی در کشور ما میباشد که شاید بدون اغراق بالای 90 درصد جامعه ایران مبتلا به این نوع کمبود ویتامینی باشند. در سالهای اخیر ارتباط کمبود این ویتامین با دهها اختلال و بیماری مورد بررسی …

ارتباط بین خواب آلودگی روزانه و کمبود ویتامین ادامه »