نشانه های اختلال بیش فعالی/کمبود توجه را بشناسیم

چگونه می توانیم نشانه های اختلال بیش فعالی و کمبود توجه را بشناسیم؟ اختلال بیش فعالی با کمبود توجه ، یک اختلال رفتاری است که در حدود 5 تا 10 درصد  از کودکان و بزرگسالان در سراسر جهان تاثیر دیده می شود وبا اشکال در تمرکز ، بی قراری، و رفتار تکانشی مشخص می شود. …

نشانه های اختلال بیش فعالی/کمبود توجه را بشناسیم ادامه »