تستوسترون پایین در مردان

تستوسترون چیست؟ تستوسترون یکی از بدنام ترین هورمون هاست. این هورمون ذهن را به سمت مردانگی و عضلات می برد. در حقیقت تستوسترون نوعی سوخت برای میل جنسی و توده عضلانی محسوب می شود، اما این هورمون خلق و خو و قدرت استخوان ها را نیز تنظیم می کند. زمانی که سطح هورمون تستوسترون در …

تستوسترون پایین در مردان ادامه »