مزایای خواب میان روز چیست ؟

معمولا کودکان  بعد از ظهر ها چرت کوتاهی میزنند ولی به نظر میرسد که در تمام فرهنگ ها خواب میان روز برای بزرگسالان نامطلوب جلوه میکند . بیشتر افراد حدود 8 ساعت پس از بیداری در هنگام صبح احساس خستگی و گیجی میکنند و بنا بر تحقیقات انجام شده افرادی که در میانه روز میخوابند …

مزایای خواب میان روز چیست ؟ ادامه »