معرفی متخصصین مربوطه در درمان اختلالات جنسی

برای مشاوره و درمان اختلالات جنسی و زناشویی در بزرگسالان در کلینیک آلومینا درمان معمولا بصورت ترکیبی دارویی و غیردارویی انجام میشود . در کلینیک شریعتی:   برای آقای دکتر سینا قاسمی یا خانم دکتر ندا فرزانه نوبت ویزیت بگیرید. در کلینیک رسالت :    برای آقای دکتر سینا قاسمی یا آقای خانم دکتر بهاره …

معرفی متخصصین مربوطه در درمان اختلالات جنسی ادامه »