علائم بیماری ام اس

چنانچه این علائم را دارید مشکوک به بیماری مولتیپل اسکلروزیس هستید. نشانه‌های حسی و بصری از رایجترین نشانه‌های مبتلا شدن به‌ام اس محسوب میشوند که این نشانه‌ها با واقع شدن در هوای گرم شدت پیدا میکنند. برای بروز این اختلال احتیاج به وجود زمینه ژنتیکی است و فاکتور‌های محیطی متعددی باید بر جسم و بدن …

علائم بیماری ام اس ادامه »