چه چیزی باعث موثر بودن روان درمانی در درمان بیماریهای روحی می شود؟

موثر بودن روان درمانی در درمان بیماریهای روحی – دلایل “اثربخشی روان درمانی: چه چیزی باعث موفقیت آن است؟!” پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است، ولیکن می توان اینگونه گفت که “درمانگر/تراپیست” نقش اساسی دارد. یک تراپیست خوب : مجموعه ایی پیچیده از مهارت های فردی دارد. مشکل مراجع را درک و باور کرده …

چه چیزی باعث موثر بودن روان درمانی در درمان بیماریهای روحی می شود؟ ادامه »