معرفی متخصصین: فرانک امیرخانی

فرانك اميرخاني مدرس دانشگاه دوره دكتراي تخصصي حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي از دانشگاه خوارزمي تهران   [divider] زمينه ي فعاليت: طب ورزشي تمرين درماني منوئال تراپي (درمان هاي دستي) [divider] ورزش و تندرستي: ارائه ي برنامه هاي ورزشي علمي جهت كاهش وزن و تناسب اندام سالمندي ورزش زنان در دوره ي بارداري [divider] …

معرفی متخصصین: فرانک امیرخانی ادامه »