فراخوان برگزاری دوره نمایش درمانی گروهی به صورت رایگان

کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان آلومینا برگزار می کند . کلینیک آلومینا با هدف بهبود سلامت روان خانواده های افراد دچار سوء مصرف مواد قصد دارد برای اولین بار به برگزاری دوره نمایش درمانی به شیوه گروهی به صورت رایگان برای همسران(زنان) افراد دچار سوء مصرف مواد اقدام نماید مدیریت استرس ، …

فراخوان برگزاری دوره نمایش درمانی گروهی به صورت رایگان ادامه »