پرخوري احساسي (1)

  تاحال شده از عصبانیت، ناراحتی، استرس و یا هیجان چیزی بخورید، بدون اینکه واقعا احساس گرسنگی کنید!؟     مصرف بی دلیل و بیش از اندازه غذاهای پرکالری بدون احساس گرسنگی را خوردن احساسی (Emotional eating) گویند. درواقع خوردن غذای بیش از حد نیاز، خصوصا غذاهای پرکالری و پرکربوهیدرات بدون ارزش تغذیه ای مناسب …

پرخوري احساسي (1) ادامه »