4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی

ما به عنوان بزرگسال درک می کنیم که ورزش منظم برای حفظ سلامتی ضروری است. اگرچه ورزش فواید بسیار بیشتری از نگه داشتن بدن در شرایط مناسب دارد. تمرین منظم و ورزش سنگین سلامتی را افزایش می دهد، استرس را کاهش می دهد، تمرکز را بالا می برد، سوخت و ساز را بهبود می بخشد …

4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی ادامه »