کلوپیدگرول

علل کوری ناگهانی یا کاهش دید ناگهانی را مرور کنیم!

  از دست دادن ناگهانی دید با علل مختلف در سنین متفاوت دیده می شود. بیماران به صورت های مختلفی شکایت خود را بیان می کنند؛ مه آ لود شدن، آ مدن پرده ، نقاط سیاه و تاری دید. زمان این تاری دید از چند ثانیه تا چند ساعت متغیر است و می تواند یک …

علل کوری ناگهانی یا کاهش دید ناگهانی را مرور کنیم! ادامه »

آنچه باید راجع کلوپیدگرول بدانیم؟

کلوپیدوگرل به تنهایی یا همراه با آسپرین برای کاهش احتمال حمله قلبی، سکته مغزی، یا سایر مشکلات جدی  قلب  یا رگ های خونی استفاده می شود . اگر یک رگ خونی در قلب یا مغز  توسط یک لخته خون مسدود شود حمله قلبی یا سکته مغزی ممکن است رخ  دهد .  کلوپیدوگرول با جلوگیری از تجمع سلول های …

آنچه باید راجع کلوپیدگرول بدانیم؟ ادامه »