برای تابستان کودکتان چه تصمیمی گرفته اید؟

چه تصمیمی برای کلاس های تابستانی کودکانتان دارید؟     اگر فقط بخواهید اوقات فراغت بچه ها را با انواع کلاس ها پر کنید و احساس پدر و مادر خوب بودن از این طریق به شما دست بدهد بسیار اشتباه است.   برای انتخاب کلاس باید به این نکته ها توجه داشته باشید:   1. …

برای تابستان کودکتان چه تصمیمی گرفته اید؟ ادامه »