کف پای صاف

یکی از شایع ترین مشکلات سیستم عضلانی – اسکلتی کودکان و نوجوانان کف پای صاف است.  این وضعیت غیرعادی است و اگردرمان نشود مشکلاتی را بوجود می آورد. علل: رباط هایی که قوس کف پا را به استخوانهای مرتبط می کنند، شل شده و باعث کم شدن قوس کف پا می شود. ناهنجاری مادرزادی استخوان …

کف پای صاف ادامه »