نحوه حل تعارضات در خانواده

ازدواج پیوند مقدسی است که میلیون نفر از مردم رویای شیرین روزی را می بینند که با سرنوشت خود ملاقات کرده و در نهایت با یکدیگر ازدواج می کنند. اما در طول دوران شیرین نامزدی و حتی پیش از ازدواج، آیا آنها خواب روزهایی را می بینند که در زندگی زناشویی با یکدیگر دچار اختلاف …

نحوه حل تعارضات در خانواده ادامه »