ارتباط حمله خواب با سیستم ایمنی بدن

  ارتباط حمله خواب با  سیستم ایمنی   ما شاهد برخی پیشرفت های قابل توجهی در درک حمله خواب ناشی از اختلال خواب بوده ایم .  دو مطالعه جدید، به طور مستقل انجام شده است  که شواهد قوی برای آنچه که مدت ها مشکوک مانده است ارائه شده است:  که حمله خواب یک اختلال خود …

ارتباط حمله خواب با سیستم ایمنی بدن ادامه »