ویژگی های یک مشاور خوب کودک

احتمالاً لازم نیست که من به شما بگویم پیدا کردن درست یک مشاور کودک برای کار با شما و کودکتان یک کلید اساسی و مهم در موفقیت درمان محسوب می شود. اگر اولین بار است که دنبال یک مشاور می گردید؟ اگر تجربه ی بدی از کار با مشاوران قبلی داشته اید؟ شاید نا امید …

ویژگی های یک مشاور خوب کودک ادامه »