خوراکی هایی که باعث میشود شما خواب بهتری در شب داشته باشید

  اگر شما خواب خوبی ندارید علاوه بر کنترل چرخه خوب و بهداشت ان می توانید میان وعده های قبل از خواب را تنظیم کنید ،بر اساس یک مطالعه جدیدی که توسط محققان از دانشگاه یاماگوچی در ژاپن نشان دادند که خوردن یک میان وعده پر از کربوهیدرات میت واند ساعت شبانه روزی خواب را …

خوراکی هایی که باعث میشود شما خواب بهتری در شب داشته باشید ادامه »