8 حرف مهمی که در رابطه عاشقانه باید بزنید

حرف های مهمی که رابطه عاشقانه شما را گرمتر میکند این نوشتار را، فاطمه امیری، روانشناس بالینی، با کمک کارشنان برجسته حوزه زوج از کشورهای مختلف جهان و با الهام از کتاب هشت قرار مهم دکتر گاتمن در جهت طولانی کردن عمر رابطه عاشقانه شما نگاشته است. برخی از مکالمات بیشتر از مکالمات دیگر اهمیت …

8 حرف مهمی که در رابطه عاشقانه باید بزنید ادامه »