معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش

    معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرز هایش نویسنده: دکتر هنری کلاود دکتر جتن تاون سند مترجم: فرناز فرود     موضوع اصلی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش عشق است. این کتاب اطلاعات کاربردی، نمونه های جدولها و پیشنهاد هایی را به شما ارائه می دهد تا بتوانید تعیین حد …

معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش ادامه »