چگونه مهارتهای خواندن کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه یا اختلال یادگیری را بهبود دهیم؟

بیشتر كودكان در كلاس اول و دوم دبستان خواندن را می آموزند. با شروع كلاس سوم، انتظار می رود آنها بخوانند تا بیاموزند. به عنوان مثال، ممكن است یكی از تكالیف درسی آن ها یافتن مطالبی برای پروژه پستانداران آبی از اینترنت یا پیدا كردن نقاط عطف متن یك داستان تخیلی باشد. با رفتن به …

چگونه مهارتهای خواندن کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه یا اختلال یادگیری را بهبود دهیم؟ ادامه »