آنچه یک فرد را منحصر به فرد می کند: کاوش مغز انسان

آنچه یک فرد را منحصر به فرد می کند: کاوش مغز انسان دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اتصال ساختاری مغز، عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، با توجه به شباهت های ساختاری مغز انسان، اتصالات عصبی و سیناپسی موجود در مغز، افراد را منحصر به فرد می کند. کانکتوم  شیکه ارتباطی مغز – …

آنچه یک فرد را منحصر به فرد می کند: کاوش مغز انسان ادامه »