کاهش وزن با روش CBT (شناختی – رفتاری )

کاهش وزن در بریتانیا به یک صنعت چند میلیارد پوندی تبدیل شده است، مشکل اساسی  با هر دونوع روش رژیم غذایی و برنامه های ورزشی است که خود به خود و به تنهایی منجر به کاهش وزن نمیشود و اگر هم بشود دوباره بازگشت خواهد داشت، البته در مورد افراد بسیار چاق اصلا اثری نخواهد …

کاهش وزن با روش CBT (شناختی – رفتاری ) ادامه »