اگر ضربان قلبتان بالاست مطلب زیر را دنبال کنید

ضربان قلب مردم در حال آرامش هر دقیقه 70 می باشد و افرادی که ضربان قلب آنها 78 % بیشتر باشد در معرض خطر مشکلات قلبی هستند که نشان دهنده شرایط فیزیولوژیکی خطرناک هستند و باید ضربان را به سرعت پائین آورد و یا فورا از اورژانس طلب کمک کرد. در ادامه روش هایی را …

اگر ضربان قلبتان بالاست مطلب زیر را دنبال کنید ادامه »