کاردرمانگر کیست و کارش چیست؟

  معرفی کاردرمانی: کاردرمانی عبارت است از استفاده از فعایت های هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت ،اختلال عملکرد حرکتی،اجتماعی،رشدی یا اختلالات یادگیری شده اند،به منظور ایجاد حداکثر استقلال،جلوگیری از ناتوانی وحفظ سلامتی.   این حرفه شامل ارزیابی ،درمان ومشاوره است.تمامی افرادی که به علت مشکلی لازم است تحت درمان …

کاردرمانگر کیست و کارش چیست؟ ادامه »