زردی چشم

تفسیر و خواندن نتیجه تست های کبدی | دلیل بالا بودن آنزیم های کارکرد کبد

بالا بودن آنزیمهای کارکرد کبدی در آزمایش بررسی آنزیمهای کارکرد کبد چیزی غیرمعمول نیست و احتمال دارد برای اشخاص بسیاری با علل و دلایل متفاوتی اتفاق بیوفتد. ولی آن‌چه که مهم است این است که بر روی چه چیزی باید تمرکز شود و بعد از فهمیدن بالا بودن آنزیمهای کارکرد کبدی چه کاری بایست انجام داد. کبد تقریبا با …

تفسیر و خواندن نتیجه تست های کبدی | دلیل بالا بودن آنزیم های کارکرد کبد ادامه »