وقت تمام کردن رابطه است!

    نشانه هایی که به ما می گویند باید در رابطه عاطفی مان تجدیدنظر کرد؟ بیشتر اوقات افراد تا هنگامی که در رابطه هستند خیلی از چیزهای حتی کوچک را متوجه نمی شوند، مثلا اینکه آیا این رابطه ارزش ادامه دادن را دارد یا خیر؟ و اینکه آیا این رابطه برای ازدواج مناسب است …

وقت تمام کردن رابطه است! ادامه »