برای بیماران فیبرومیالژیا ، چقدر ورزش کافی است؟

برخی تحقیقات نشان می دهد که ورزش دو بار در هفته به مدت 30 دقیقه در هر زمان می تواند در بهبود فوری علایم فیبرومیالژیا موثر واقع شود. اگر شما ورزش  را آغاز کرده اید، ورزشی سبک با شدت متوسط ​​ از جمله پیاده روی ، شنا، ایروبیک درآب، یوگا، تای چی، یا دوچرخه سواری …

برای بیماران فیبرومیالژیا ، چقدر ورزش کافی است؟ ادامه »