چگونگی انجام تست هوش

مرکز تست هوش | کلینیک ارزیابی هوش | اهمیت تست هوش و تعیین ضریب هوشی

تست هوش برای ارزیابی خود مهم می باشد. در برخی افراد دانستن سطح هوشی به آنها کمک می کند تا اعتماد به نفس و روحیه خود را بهبود بخشند، بیشتر تلاش کنند و با چالش های مختلف بهتر مقابله کنند. در برخی دیگر تست هوش تاثیر معکوس می گذارد. به عنوان مثال اگر فردی بداند …

مرکز تست هوش | کلینیک ارزیابی هوش | اهمیت تست هوش و تعیین ضریب هوشی ادامه »

مزایا و معایب تست هوش | مرکز تست هوش در شمال تهران

تست های هوش آزمون های روانشناسی هستند که برای اندازه گیری عملکردهای ذهن مانند منطق، درک و قضاوت طراحی می شوند. هدف از برگزاری تست های هوش رسیدن به یک ایده آل از پتانسیل های فکری افراد می باشد. این آزمون ها حول مجموعه محرک هایی طراحی شده اند تا نمره ای را براساس مدل طراح …

مزایا و معایب تست هوش | مرکز تست هوش در شمال تهران ادامه »