انواع مختلف وسواس چک کردن

  وسواس انواع بسیار گوناگونی دارد و یکی از رایج ترین انواع آن وسواس چک کردن است.در این نوع وسواس فرد مرتبا یک موضوع یا محل را جهت اطمینان خاطر چک میکند.ترس وسواسی ممکن است برای جلوگیری از آسیب، آتش سوزی، نشت گاز و… باشد. انواع چک کردن متداول شامل: گاز و یا دستگیره اجاق …

انواع مختلف وسواس چک کردن ادامه »