3 چیز که هرگز نباید به مردتان بگویید

در زندگی زناشویی حرف هایی هست که گفتن شان نباید به صورت مستقیم باشد، زیرا که باعث می شود همسرتان از لحاظ عاطفی از شما فاصله بگیرد و بخواهد که کناره گیری کند. این موضوعات عبارتند از: الف: هرچیزی که حاکی از این باشد که او توانایی اداره کردن خانواده اش را ندارد. مثل اینکه …

3 چیز که هرگز نباید به مردتان بگویید ادامه »