میزان خواب مورد نیاز در بزرگسالان چقدر است؟

  میزان خواب مورد نیاز در بزرگسالان چند ساعت است؟ چند ساعت خواب طبیعی محسوب می شود؟   میزان نیاز به خواب به مقدار خواب بهینه برای هر فرد گفته می شود که پس از آن فرد در طول روز احساس سرزندگی کند و کارکرد مناسبی در طول بیداری داشته باشد. این میزان در بزرگسالان …

میزان خواب مورد نیاز در بزرگسالان چقدر است؟ ادامه »