داشتن چند بار رابطه جنسی در هفته منجر به خشنودی افراد میشود؟

تا به حال رابطه جنسی تان را کنترل کرده اید؟ احساستان را بعد از داشتن رابطه جنسی بررسی کرده اید؟ روابط جنسی ظاهرا مانند درآمد منجر میشود تا مردم خوشحال شوند  و حتی آنها خوشحال ترند اگر کمی بیشتر درآمد داشته باشند. شادکامی با رابطه جنسی بیشتر درارتباط است این می تواند وابسته به  افراد …

داشتن چند بار رابطه جنسی در هفته منجر به خشنودی افراد میشود؟ ادامه »