با افسردگی خود مبارزه کنید!

افسردگی فقط به معنای گذراندن یک ما یا یک هفته ی بد نیست. افسردگی ضعیف شدن شرایطی است که بر اثر آن فرد از عملکردهای روزانه لذت نمی برد. اگر حس انزوا، تنهایی، بی ارزش بودن دارید و تصور می کنید اوضاع بهتر نمی شود، به افسردگی دچار شده اید. اگر می خواهید به افسردگی …

با افسردگی خود مبارزه کنید! ادامه »