چند کیلو کالری با خوردن چربی های غذایی وارد بدن خود می کنیم ؟

چربی های ذکر شده در جدول زیربیشترین و معمول ترین چربی های غذایی روزانه ما را تشکیل می دهند :   هر واحد حاوی 45کیلو کالری و 5 گرم چربی و سدیم قابل اغماض است . کره بی نمک یک قاشق چایخوری خامه سبک دو قاشق غذا خوری خامه سنگین یک قاشق غذا خوری روغن …

چند کیلو کالری با خوردن چربی های غذایی وارد بدن خود می کنیم ؟ ادامه »