کنترل خشم با این روش ساده

    خشم یک احساس است که که تجربه آن برای بسیاری از مردم دشوار است و احساسی است که عموما در مورد آن  که چیزی “بد” یا “منفی” است فکر می کنیم و ما باید برای ‘ خلاص شدن از شرآن تلاش کنیم.   با این حال بدون خشم ما به سادگی نمی توانیم …

کنترل خشم با این روش ساده ادامه »