روش درمانی ماتریکس

شایان ذکر است که الگوی درمانی ماتریکس جلساتی نیز برای  آموزش خانواده در نظر گرفته است تا خانواده هم اطلاعات و دانش خود را از این بیماری افزایش داده و هم اطلاعات غلط آنها تصحیح شود .خانواده می تواند با اعتماد به بیمار و درمانش ، بستری سرشار از آرامش و امنیت برای فرد در …

روش درمانی ماتریکس ادامه »