تاثیر ذهن خوانی در احساس امنیت عاطفی و روابط صمیمانه زوجین

  تاثیر ذهن خوانی در احساس امنیت عاطفی و روابط صمیمانه زوجین:   گاهی به دلایل خاص میان زوجین سکوت صورت میگیرد .و در این هنگام شخص مقابل شروع به ذهن خوانی میکند و با تلفیق ذهنیت های خودش پیشگویی میکند که رابطه اش در خطر افتاده و با پیش بینی روزگار تنهایی که در …

تاثیر ذهن خوانی در احساس امنیت عاطفی و روابط صمیمانه زوجین ادامه »